Archief voor Categorie ALGEMEEN

Het Wilhelmus

Door Fré Morel – vasthoudend, volhardend met open geest, niet links of rechts, maar VRIJ-denkend Het Wilhelmus Wilhelmus van Nassouwe, ben ick van Duytschen bloet, Den Vaderlant getrouwe, blyf ick tot in den doot: Een Prince van Oraengien, ben ick vrij onverveert, Den Coninck van Hispaengien, heb ick altijt gheeert. Het Wilhelmus was een overwinningslied, […]

18 reacties

Het Verdrijvingsedict – 1492

Door Fré Morel – vasthoudend, volhardend met open geest, niet links of rechts, maar VRIJ-denkend Een belangrijk machtsconflict waarin religie als middel gebruikt werd speelde zich af in het Iberische schiereiland waar in 1492 de ‘Alhambra Overeenkomst’ de machtskaart opnieuw en ingrijpend werd ingevuld. De in Lissabon geboren filosoof, en bankier (Isaac) Yitzchak ben Yehuda […]

2 reacties

Rudolf Steiner en zijn “Dreigliederung”

INLEIDING Alle theorieën met betrekking tot “verbetering van de wereld” zijn gebaseerd op hetzelfde principe: controle van weinigen over de massa – en hoe bewerkstellig je dat? Alle theorieën die van het basisprincipe uitgaan, dat het ideaal alleen kan worden gerealiseerd door het volgen van een voorgeschreven marsroute, centraal aangestuurd met zo min mogelijk tussenlagen, […]

8 reacties

Bladeren in het verleden

Tegenlichters wil de geschiedschrijving vanuit een andere invalshoek belichten en toelichten. Omdat het woord enigszins klinkt als het lichten van tegels, kan er ook de suggestie worden gewekt, dat als gevolg van het figuurlijk lichten van tegels de geschiedenis wel eens heel anders te boek moet worden gesteld. We weten immers allemaal dat het verslag […]

Een reactie plaatsen