Archief voor Categorie DOSSIER OUDHEID

MOSES EN AKHENATEN

In de speurtocht naar de oorsprong van het Oude Testament en het ontstaan van het Hebreeuwse volk en de Joodse religie, moet vaak worden gegraven in de zandwoestijnen van Egypte en Mesopothamië. Deze twee bakermatten van de beschaving zijn gigantische bergplaatsen van schatten der oudheid, waar de moderne Westerse mens nog maar nauwelijks aan heeft […]

2 reacties