ONS SLAVERNIJ VERLEDEN?

Door Fré Morel Tót aan de komst van de Antwerpse kooplieden bestond er in de Noordelijke Nederlanden géén slavenhandel! In 1568 veroverden Spaanse troepen de Zuidelijke Nederlanden en namen de machtige handelsstad- en haven Antwerpen in bezit. Parma, de Spaanse legeraanvoerder, bood de overwegend Joods-Antwerpse kooplieden aan te blijven of anders twee jaar de tijd […]

6 reacties

Een braaf dravende kudde voor de koets

Door Fré Morel Arbeidersklasse aan de macht Op zondag 17 november 1918 riep burgemeester J. Patijn van Den Haag alle inwoners op om maandag 18 november 1918 aanwezig te zijn bij een aanhankelijkheidsbetoging voor het Nederlands koningshuis op het Malieveld. Patijn meende ‘het volk’ te moeten mobiliseren omdat ‘het land’ in gevaar was. Er hing […]

3 reacties

Limpus & Liman von Sanders – Ottomaanse Militaire Missies

Door: Fré Morel – vasthoudend, volhardend met open geest, niet links of rechts, maar VRIJ-denkend. De bemoeienissen van de Duitse generaal Otto Liman von Sanders met het Turkse leger in de aanloop tot én tijdens de ‘Groote Oorlog’ heeft in de geschiedschrijving een bijzondere plaats gekregen. De militaire missie onder zijn leiding werd gebruikt om […]

,

2 reacties

De wereldhervormende macht van “frontgroepen”

Door: Fré Morel – vasthoudend, volhardend met open geest, niet links of rechts, maar VRIJ-denkend. I. NGO’s en financiering ‘Frontgroepen’ als NGO’s (Non Gouvernementele Organisaties) zijn politiek invloedrijke lichamen. In de regel zijn het grensoverschrijdende organisaties die zeggen zich bezig te houden met humanitaire en/of filantropische doelstellingen zoals o.a. het onderwijs, ontwikkelings-samenwerking, democratiseringsprocessen, mensenrechten, vrije […]

6 reacties

Süskind… hoe ‘zot, zoet of zut’!?

Door: F.G.T.P. Santrouschitz Een faction. Op zondag 15 januari 2012 vond in het Muziektheater te Amsterdam de première van de film ‘Süskind’ plaats. Hoofdpersoon in deze film is Walter Süskind die – ‘Oskar Schindler-like’ – bij benadering 600 joodse kinderen het leven redde door ze uit de crèche van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam te […]

, , , ,

12 reacties

Bladeren in het verleden

Tegenlichters wil de geschiedschrijving vanuit een andere invalshoek belichten en toelichten. Omdat het woord enigszins klinkt als het lichten van tegels, kan er ook de suggestie worden gewekt, dat als gevolg van het figuurlijk lichten van tegels de geschiedenis wel eens heel anders te boek moet worden gesteld. We weten immers allemaal dat het verslag […]

Een reactie plaatsen